22 Tháng Mười 2019
 SHOP++ Vol 1 - 2009 Đóng

SHOP++ là phần mềm bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại, quản lý hiệu quả, tiết kiêm thời gian, giảm chi phí, giảm thất thoát, là trợ thủ đắc lực cho nhà quản lý.

    
 Liên hệ:

Miền Bắc

LH: Mr Hòa

DT: 0982.992.219

hoa@oos.com.vn

 

-----------------------------------------

Miền Nam

LH: Mr Thành

ĐT: 0988654568

thanh@oos.com.vn


 

 

  
 Thông Tin Sản Phẩm

 

QUẢN LÝ CÁC THÀNH PHẦN, CÁC ĐỐI TÁC

 

 • QUẢN LÝ BÁN HÀNG

-          Quản lý bán buôn

-          Quản lý bán lẻ

 • QUẢN LÝ ÁP DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ KHUYẾN MÃI

-          Áp dụng cho nhiều bảng giá khác  nhau

-          Áp dụng cho nhiều đơn vị tính cùng mặt hàng

 • PHÂN KHU GIAN HÀNG

-          Quản lý theo khu vực sẽ rất tiện lợi đối với những gian hàng có qui mô lớn

 • QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

-          Quản lý đơn đặt hàng từ nhà cung cấp

-          Quản lý đơn đặt hàng  từ kháh hàng

-          Tình trạng đặt hàng

 • QUẢN LÝ CA LÀM VIỆC

-     Quản lý ca làm việc của nhân viên

             -  Mỗi ca làm việc có mức lương, thời gian ca

 • QUẢN LÝ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

-          Phương thức thanh toán : tiền mặt, sec,thẻ tín dụng…

 • QUẢN LÝ CÁC DANH MỤC THU, CHI, NHÓM THU-CHI

-          Cho phép định nghĩa các danh mục thu chi

-          Các danh mục thu chi sẽ được phân chia theo nhóm

-          Ví dụ: Lý do thu -> “Thu tiền điện” sẽ được đưa vào nhóm “chi phí cố định” Từ đó ta sẽ có báo cáo tổng kết doanh thu

 • QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TÍNH CHO HÀNG HÓA XUẤT -NHẬP KHO

-          Danh mục các đơn vị tính: bao, két, thùng, kiện…

 • QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC

-          Thuận tiện trong việc báo cáo công nợ từng đối tác

-          Theo dõi hàng xuất-nhập theo từng đối tác

-          Theo dõi khách hàng lớn

 • QUẢN LÝ KHUYẾN MẠI

-          Các gian hàng lớn không thể thiếu các hình thức khuyến mại

-          Khuyến mại quản lý theo đợt

-          Khuyến mại hàng lấy hàng

-          Khuyến mại giảm giá

-          Khuyến mại theo ngày

-          Khuyến mại theo từng ngày trong tuần

-          Khuyến mại theo giờ

HÓA ĐƠN – NGHIỆP VỤ GIAN HÀNG

 

 • NHẬP HÓA ĐƠN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, THEO DÕI

-          Thêm, chỉnh sửa hóa đơn dễ dàng

-          Danh sách hóa đơn  đang mở, còn trống ngay trên màn hình thu ngân

-          Theo dõi chính xác danh sách hóa đơn theo: ngày, tháng, năm, nhân viên…

 • GHI CÔNG NỢ,  XUẤT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG

-          Kết hợp với quản lý khách hàng , xuất hóa đơn một cáh đơn giản

-          Theo dõi công nợ khách hàng, chăm sóc khách lớn

 • QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG ĐẶT HÀNG

-          Cho phép quản  lý biết được nhanh chóng và  chính xác tình trạng dặt hàng tại mỗi thời điểm

 • TÌM KIẾM, QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

-          Tìm kiếm hóa đơn hiệu quả theo nhiều tiêu chí lựa chọn

-          Tìm kiếm theo mã, ngày, nhân viên, khu vực

-          Kết quả tìm kiếm, xuất dữ liệu ra word, excel…

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN - ACCOUNT

 

 • QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN

-          Quản lý hồ sơ tất cả nhân viên

-          Thay đổi chỉn sửa và cho nghỉ việc một cáh nhanh chóng nhất

 • CHẨM CÔNG

-          Quản lý chấm công hàng ngày tới từng nhân viên

 • TÍNH LƯƠNG

-          Saul khi có bảng chấm công và mức lương theo ca sẽ tiến hành trả lương

-          Chi trả lương nhân viên thông qua phiếu chi

-          Phần mềm có chức năng ứng lương trước

-          Chương trình sẽ tự động chấm công lương làm thêm giờ

 • QUẢN LÝ ACCOUNT

-          Một số nhân viên sẽ được tạo account đăng nhập hệ thống đẻ sử dụng một số chức năng: thu ngân, kế toán, xuất nhập kho

-          Nhân viên trên sẽ có username và pass để quản lý chức năng được chỉ định

-          Mỗi nhân viên có thể thay đổi pass để bảo vệ tài khoản của chính mình

 

QUẢN LÝ KHO

 

-          Quản lý chi tiết nhập hàng

-          Tổng hợp nhập hàng

-          Hàng bán trả lại

-          Quản lý chi tiết xuất hàng

-          Tổng hợp xuất hàng

-          Quản lý xuất- nhập- tồn

-          Thẻ kho

-          Kiểm kho bằng đầu đọc mã vạch

-          Đánh giá giá trị tổng kho

 • HỖ TRỢ MÃ VẠCH ĐA MÃ

-          Đọc mã vạch

-          Thiết kế mẫu tem mã vạch

-          In mã vạch

 • QUẢN LÝ HẠN SỬ DỤNG

-           Quản lý chi tiết hạn sử dụng từng lô hàng nhập

-          Cảnh báo hạn sử dụng

 • QUẢN LÝ PHIẾU NHẬP KHO

-          Mỗi mặt hàng sẽ có một thẻ kho, thẻ này sẽ tự động cộng dồn lượng hàng  nhập sau mỗi lần nhập kho

-          Kết hợp phiếu nhập cùng thẻ kho sẽ kiểm tra chính xác lượng tồn kho

-          Tra cứu những lần nhập kho nếu có sai xót

 • QUẢN LÝ PHIẾU XUẤT KHO

-          Chương trình tự động lưu phiếu xuất để tiện lợi tra cứu sau này

 • KIỂM KÊ KHO

-          Chương trình sẽ lưu từng đợt kiểm kê kho trong CSDL để tra cứu sau này

-          Mỗi đợt kiểm kê sẽ có: tên, ghi chú, ngày, tháng( xuất-tồn) của đợt kiểm kê

-          Việc lưu lại đợt kiểm kê có lợi đẻ qunar lý thông qua đó sẽ có định mức hợp lý sau mỗi tháng

 

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ - QUẢN LÝ QUỸ

 

 • QUẢN LÝ CHỨNG TỪ CHI

-          Danh sách phiếu chi sau mỗi lần xuất hàng

-          Phiếu chi lương nhân viên

-          Phiếu chi các khoản cố định

-          Chương trình sẽ lưu tất cả phiếu chi. Quản lý có thể tra cứu theo ngày, tháng, lý do…

 • QUẢN LÝ CHỨNG TỪ THU

-          Thu từ bán hàng

-          Thu từ phát sinh hàng hóa, phát sinh hóa đơn

-          Tổng hợp phiếu thu cho ra kết quả kinh doanh cuối cùng

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

-          Thông qua thu-chi chương trình sẽ cho ra kết quả kinh doanh chính xác nhất

-          Báo cáo lý do thu-chi được phân chia theo nhóm giúp nhà quản lý biết được mọi khoản thu chi. Từ đó đưa ra những quyết sách cắt giảm chi phi nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 

 • HỆ THỐNG PHÂN QUYỀN

-          Tổng số hơn 100 quyền cho người quản trị phân quyền

-          Thông thường quyền được troa cho nhân viên kế toán, thu kho, thu ngân

-          Khi được phân quyền, mỗi người sẽ có màn hình làm việc của riêng mình

 • THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

-          Thiết lập cơ sở đường dẫn tới CSDL, một gian hàng lớn có thercos CSDL dự phòng, khi máy chủ gặp sự cố, sẽ làm việc trên máy dự phòng

-          Lưu dự phòng CSDL trong khoảngthời gian nhất định nhằm tránh việc mất dữ liệu

-          Phục hồi dữ liệu cũ để truy xét những  việc trong quá khứ

 • CƠ CHẾ LƯU LỊCH SỬ THAO TÁC

-          Chương trình sẽ lưu tất cả thao tác của người dùng ở một số module quan trọng

-          Nhà quản trị có thể xem lại những thao tác này khi sự cố xảy ra

 • CHỈNH SỬA THÔNG TIN NHÀ HÀNG

-          Chỉnh sửa thông tin gian hàng: địa chỉ, logo, điện thoại… để in hóa đơn vào báo cáo

-          Chỉnh sủa màu đặc trưng của gian hàng

HỆ THỐNG BÁO CÁO – BIỂU ĐỒ

 

 • BÁO CÁO DOANH THU

-          Doanh thu theo hóa đơn

-          Doanh thu theo ngày

 • BÁO CÁO KHO HÀNG – BẾP NHÀ HÀNG

-          Thẻ kho

-          Báo cáo hàng tồn

-          Báo cáo tổng hợp hàng nhập

-          Báo cáo chi tiết hàng nhập

-          Báo cáo tổng hợp hàng xuất

-          Báo cáo chi tiế hàng xuất

-          Báo cáo kiểm kê kho hàng

-          Báo cáo danh sách mặt hàng

 • BÁO CÔNG NỢ

-          Báo cáo chi tiết công nợ phải thu

-          Báo cáo chi tiết công nợ phải trả

-          Danh sách đối tác

 • BÁO THU-CHI

-          Báo cáo chi tiết các khoản phải chi

-          Báo cáo chi tiết cáo khoản phải thu

 • BÁO NHÂN SỰ CHẤM CÔNG

-          Danh sách nhân viên

-          Bảng chấm công

-          Bảng lương

 • HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ

-          Biểu đồ doanh thu theo: nhân viên, ngày, tháng…

 • CẢNH BÁO NHẮC VIỆC

-          Nhắc hạn thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp

-          Nhắc nợ quá hạn

-          Sinh nhật khách hàng

-          Cảnh báo hàng tồn kho

-          Cảnh báo tự động công nợ

 • QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

-          Thông tin hợp đòng

-          Tình trạng thanh toán

-          Qúa trình thực hiện

 • THUẾ

-          Tích hợp mọi loại thuế GTGT

-          Tính ngược ra giá vốn thuế

 • QUẢN LÝ THẺ

-          Thẻ giảm giá khách hàng

-          Thẻ có mệnh giá thanh toán 1 lần, thẻ tín dụng

 • XUẤT NHẬP KHẨU

-          Theo dõi thông tin xuất nhập khẩu: hạn ngạch, biên bản liên quan

 • TÌM KIẾM

-          Tì m kiếm chứng từ

                                        -       Truy vấn danh mục hàng, nhóm hàng, mã vạch…

 

  

Copyright © 2007-2009 OOS Software. All Rights Reserved.